COVID-19 beleid

opgesteld op 1 april 2021
bijgewerkt op 8 september 2021

We begrijpen dat COVID-19 mogelijk extra vragen oproept als deelnemer aan de activiteiten van de Nine Star Ki & Feng Shui Academie. Onderstaande informatie is bedoeld om jou zo goed mogelijk te informeren over de gestelde maatregelen en hun betekenis, zodat jij met een gerust hart de kennis, inspiratie en lessen die we met je delen kunt blijven ontvangen.

Als professionele organisatie en erkende onderwijsinstelling, zijn we verplicht de door overheidswege gestelde COVID-19 maatregelen en richtlijnen te volgen. Daar voldoen wij aan.

Hiervoor raadplegen wij de informatie op de website van de Rijksoverheid en de gemeente Zutphen en voeren we actief het gesprek met onze locatie en catering partners. Daarnaast vragen we jou ook om je medewerking.

Concreet betekent dit voor jou en ons bij de Nine Star Ki & Feng Shui Academie het volgende:

Lestijden:

  1. Activiteiten worden aangeboden met inachtneming van een eventuele avondklok en met oog op de eventuele reistijd van deelnemers.

  2. Indien van toepassing worden alle geplande avondactiviteiten vervangen door passende alternatieven. Deelnemers worden hierover per mail geïnformeerd.

Mondkapjes:

  1. De leslocatie is besloten en alleen toegankelijk voor deelnemers, de docent en onze team leden. Het is dan ook niet nodig om binnen een mondkapje te dragen.

Afstand:

  1. Er is voldoende ruimte om de lessen en activiteiten te volgen. We vragen je ieders ruimte daarin te respecteren.

  2. Maar, wij houden van knuffels! Met wederzijds welbevinden is een welgemeende hug of hand zeker welkom.

Presentie en symptomen:

  1. Bij binnenkomst ligt er een presentielijst klaar. Door het bevestigen van je aanwezigheid bevestig je tevens kennis te hebben genomen van de geldende overheidsrichtlijnen.

  2. Mocht je bij aankomst, of op elk ander moment voor, tijdens of na een les of activiteit, je onwel voelen, dan vragen we je vriendelijk om je van verdere deelname te onthouden en:

  3. ons hierover te informeren via [email protected] en/of 0575-848777 

  4. Van deelnemers uit het buitenland verwachten wij dat zij zelf de juiste maatregelen in acht nemen geldend voor hun land en in overeenstemming met de Nederlandse richtlijnen.

  5. Ondanks de maatregelen die door ons genomen worden kunnen we nooit uitsluiten dat een besmetting kan plaatsvinden. We gaan ervan uit dat het komen naar de Academie een zelfstandige en bewuste keuze is van jou. Daarom ligt de verantwoordelijkheid voor het komen naar de Academie bij jezelf.

We hebben allemaal met de huidige situatie te maken. Ondanks dat dit de nodige uitdagingen geeft, geloven we dat het ook nieuwe mogelijkheden en kansen biedt. Met de inspiratie en kennis die we delen, willen we die andere werkelijkheid belichten en versterken.

We waarderen het daarom enorm dat jij, juist nu, je verder wilt verdiepen in die mogelijkheid waarin we je de kennis aanreiken om te herkennen dat alles met elkaar verbonden is, gevoel een uiterste grote waarde kent en kennis meer is dan wat er op papier staat geschreven.

Dank je wel voor je vertrouwen. Dank je wel voor je onderzoekende geest.

We hopen je snel persoonlijk te mogen ontmoeten.

 

team Nina Elshof, Nine Star Ki & Feng Shui Academie

Contact

Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben betreffende bovenstaande, dan kun je contact met ons opnemen: