Geaccrediteerde beroepsopleiding

Conceptual Feng Shui Professional

Een jaar voor zelfontwikkeling, bewustwording en inhoudelijke kennisoverdracht voor een bewust en helder leven.

In een tijd waarin ons voortdurend enorme hoeveelheden aan informatie en nieuwe mogelijkheden geboden worden, is het de uitdaging om deze invloeden te herkennen en jezelf bewust te worden van waar je werkelijke behoefte ligt. En de vraag naar professionals die ons daarin deskundig kunnen begeleiden neemt steeds meer toe.

De beroepsopleiding tot Conceptual Feng Shui Professional geeft antwoord op zowel de uitdaging als de vraag.

Dit leerjaar biedt je de mogelijkheid je te verdiepen in de achtergronden van Conceptual Feng Shui en Nine Star Ki en je deze eigen te maken. Hierdoor ontstaat inzicht in de universele wetten, de natuurlijke cycli en de kosmische krachten die werkzaam zijn in de mens en zijn omgeving en die de mens dusdanig beïnvloeden dat welzijn en welbevinden er in grote mate van afhankelijk zijn.

Kennis van deze filosofische methodiek helpt je om keuzes te maken die gebaseerd zijn op inzicht en bewustzijn in hoe je woont, werkt en leeft.

Keuzes die passen bij jouw persoon en manier van leven, en voorbijgaan aan trends en mode maar deze juist overstijgen.

Je ontdekt aan de hand van je eigen huis en leven hoe je jouw leven beter in balans kan brengen, optimaliseren en je welbevinden vergroten. Vervolgens kun je na het voltooien van de volledige beroepsopleiding als Conceptual Feng Shui Professional ook anderen helpen hetzelfde te bereiken.

"Een volledige transformatie binnen een jaar."

Kim

"Intens, inspirerend, 'life changing' zijn de eerste woorden die in mij opkomen. Een opleiding die doorwerkt in alle vlakken van je leven, op alle niveaus. Hier had ik op gehoopt, maar je kan je hier vooraf geen voorstelling van maken. Je moet het ervaren.Als je vastgelopen bent in je leven, gaat het weer stromen. Als je geen inspiratie ervaart in je leven, heb je met Feng Shui weer een totaal nieuwe kracht- en inspiratiebron. Feng Shui is een bijzondere tool voor een bewust en helder leven. Deze opleiding geeft je een nieuwe kijk op de wereld en op jezelf."

Tonny

“Al vanaf het moment dat ik aan de opleiding van de Feng Shui Academie begon, is mijn leven in een versnelling gekomen. Niet altijd leuk, maar soms wel broodnodig. Nu snap ik heel goed waarom dingen gaan zoals ze soms gaan en welke invloed je zelf kunt uitoefenen op de conflicten. En dat de resultaten je soms iets laten zien wat je als eerste nodig hebt voordat je het beoogde resultaat behaalt. Dankbaar voor jouw kennisoverdracht Nina aan mij, ons. Al heeft het soms wat tijd nodig om te beklinken. Dit is bagage voor mijn verdere leven.”

Debby Wezelenburg

"Voor iedereen die meer over Feng Shui wil weten en open staat voor een persoonlijk ontwikkelingstraject is de jaaropleiding aan de Feng Shui Academie een aanrader. Daarnaast is het ook een praktisch traject waarin je aan de slag gaat in jouw huis en daarmee in jouw leven. Onder inspirerende leiding van Nina Elshof, gaat een nieuwe wereld open."

Raymond Vijverberg

"Ik denk dat voor mensen die geïnteresseerd zijn in bewustzijn en energie deze opleiding heel veel kan betekenen. Je merkt dat als je aan de opleiding begint, dat je een stuk zelfonderzoek doet en van daaruit een basis creëert waarop je in je ontwikkeling stappen kan maken. Als je echt met Feng Shui en Nine Star Ki aan de gang gaat, dan kun je aan de hand van je eigen woning en werkplek, met deze filosofie de onbewuste eigenschappen van jezelf helder maken. En op basis daarvan kun je je leven eigenlijk veranderen en verbeteren. Als je deze opleiding wilt volgen moet je ook wel de moed hebben om de confrontatie met jezelf aan te gaan, om zo een betere adviseur voor anderen te kunnen worden."

Voor wie?

De beroepsopleiding tot Conceptual Feng Shui Professional is bedoeld voor iedereen die van Conceptual Feng Shui haar of zijn werk wil maken of een kennisfundament wil leggen vanuit persoonlijke interesse.

Voor mensen die net als jij bewust in het leven staan en de nodige zelfkennis hebben opgedaan. Mensen die willen bijdragen aan het verbeteren van de harmonie en welzijn in onze wereld. Mensen die ervaren dat er meer speelt dan wat er aan de oppervlakte zichtbaar is; instinctief voel je dat iemands woonomgeving veel over die persoon vertelt.

Met de geaccrediteerde beroepsopleiding tot Conceptual Feng Shui Professional leer je om met gebruik van Conceptual Feng Shui en Nine Star Ki de relatie tussen de mens en zijn omgeving op een gestructureerde manier te analyseren en in begrijpbare woorden te benoemen.

Zo kun je heel duidelijk uitleggen wat het effect is van de omgeving op iemands gemoed. En ook concrete handvatten geven om dit waar nodig te verbeteren.

Daarnaast biedt de opleiding aan ieder die betrokken is bij de ontwikkeling, vormgeving en inrichting van onze directe leefomgeving de mogelijkheid om meer te leren over de invloed die de omgeving heeft op de gebruikers ervan.

De kennis opgedaan gedurende deze beroepsopleiding is verder zeer geschikt om als verdieping toe te passen naast een bestaande - therapeutische - beroepspraktijk.

 

Esther Leeuw

"De filosofie achter Feng Shui heeft mij altijd al geboeid. Maar … een goed lopend eigen bedrijf, een comfortabel huis. Wat kon Feng Shui eigenlijk nog toevoegen? Iets deed mij toch besluiten aan de beroepsopleiding te beginnen en nu pas realiseer ik mij wat Conceptual Feng Shui (on)bewust met je persoon doet. De in mijn beleving gladde en opgeruimde ruimtes in mijn huis bleken toch bevolkt met heel wat spullen. De huis-/bedrijfsblindheid was toegeslagen. Ik besefte dat pas toen ik gaandeweg de opleiding steeds meer de behoefte kreeg om op te ruimen. Door Feng Shui begon ik anders naar materie te kijken. Inmiddels zijn er vele dozen met boeken en vuilniszakken vol met kleding naar de kringloopwinkel gegaan en ……. het voelt zo goed! Je voelt de energie op alle niveaus weer stromen. Het is een loslatingsproces wat letterlijk zoveel ruimte biedt voor nieuwe mogelijkheden. Een ontwikkeling die ik nooit bij mijzelf had verwacht. Feng Shui is met een ieder van ons verbonden en ik ben dankbaar dit nu te mogen ervaren."

 

 

 

Conceptual Feng Shui leert je woorden te geven aan wat je intuïtief al lang wist maar niet kon uitleggen.

Conceptual Feng Shui geeft woorden aan wat je voelt.

Opzet;

De beroepsopleiding tot Conceptual Feng Shui Professional wordt sinds 2010 in een klassieke leervorm gegeven. Echter, in een tijd waarin de druk op het milieu, op onze agenda en op de wegen alleen maar toeneemt, vinden we het niet meer passend om een opleiding aan te bieden waar mensen veel voor moeten reizen. Immers, de meeste van onze studenten komen uit alle uithoeken van het land en inmiddels ook vanuit Europa! Reden waarom de opleiding in 2018 getransformeerd is naar een hybride leervorm waarin live bijeenkomsten zijn gecombineerd met online lesdagen die je op elk gewenste plek kunt volgen.

 • Masterclasses

De hybride leervorm is opgebouwd rond 4 tweedaagse Masterclasses. Deze Masterclasses vinden live in Zutphen plaats in een prachtig ruime, lichte en historische locatie met een schitterende tuin.

Tijdens deze Masterclasses wordt een intensieve basis gelegd waarop in de weken tussen de classes door, via online lessen en zelfstudieopdrachten verder wordt gebouwd.

 • Videolessen en Live Q&A bijeenkomsten

De online (video-)lessen komen tweewekelijks beschikbaar en zorgen daarmee voor een fijn ritme in de lesopbouw en het aanbod. Deze lessen kun je in je eigen tijd bekijken.

Daarnaast vindt er tweewekelijks online Live Q&A bijeenkomsten plaats waarin je docent Nina Elshof de behandelde lessen bespreekt en vragen beantwoord.

 • Besloten leeromgeving en community

Gedurende het leerjaar heb je onbeperkt toegang tot de besloten en beveiligde online leeromgeving via computer en de app. Hier tref je een overzicht aan van alle lessen; alle video lessen; de opnamen van de online Live Q&A bijeenkomsten; aanvullende leestips; huiswerk; en extra les -informatie.

Ook kun je hier je medestudenten ontmoeten in een forum dat beschikbaar is voor discussies, het stellen van vragen en het delen van interessante en relevante inspirerende informatie.

 • Mensgericht en persoonlijk

Wij hechten veel waarde aan een goede begeleiding van onze studenten, niet alleen op basis van kennis, maar ook op basis van mens-zijn. Daarom houd onze studentbegeleider zich, binnen de kaders van de opleiding, specifiek bezig met de menselijke kant van het algemene welbevinden van de student. Zij is tevens aanspreekpunt voor de student die behoefte heeft aan reflectie op terreinen die niet studie-inhoudelijk zijn.

Daarnaast geven we je niet zomaar een algemeen overzicht van je behaalde resultaten. Je ontvangt tijdens de lessen en juist heel specifiek voor je eindscriptie, een uitvoerig onderbouwd en persoonlijk afgestemde reflectie op je werk. Zodat je duidelijk ziet wat je geleerd hebt en waar jij staat in relatie tot het werken met Conceptual Feng Shui en als Conceptual Feng Shui Professional.

Je leert bij ons hoe het écht zit met Conceptual Feng Shui

 

embodied learning, quote C.G.Jung, beroepsopleiding, Conceptual Feng Shui, Nina Elshof, Feng Shui Academie

Wendy van der Ham

"Het is niet alleen dat je het denkt, het is dat je het helemaal doorleefd."

 

Jolanda

"Opnieuw heb ik bewondering en respect over de professionaliteit die je in de video’s en daarmee in de opleiding legt. Het onderwerp van deze drie video’s (vaardige communicatie red.) is een enorm belangrijk onderdeel wat in veel opleidingen maar heel weinig aandacht krijgt, terwijl het zo enorm behulpzaam en belangrijk is voor later. Hartelijk dank."

Meer 

De beroepsopleiding tot Conceptual Feng Shui Professional wordt heel bewust niet in schriftelijke vorm aangeboden omdat bij deze wijze van kennisoverdracht vaak subtiele, maar heel belangrijke zaken onbenoemd en onderbelicht blijven. In de videolessen en de live, online Q&A’s is er buitengewoon veel aandacht voor die subtiele nuances.

Conceptual Feng Shui is geen ‘kunstje’ dat je na het volgen van een aantal theoretische lessen of het lezen van een paar boeken onder de knie kunt krijgen.

Conceptual Feng Shui is vooral een filosofische benadering van het begeleiden van mensen op hun weg naar bewustwording, persoonlijke groei en heel-zijn. Het opent een weg naar zelfinzicht en bewustzijn. Een weg die toegang geeft tot een nieuwe wereld,  gebaseerd op oud weten, waaruit het leven vanuit een perspectief van verbondenheid beleefd en ervaren kan worden.

De beroepsopleiding Conceptual Feng Shui die de Feng Shui Academie aanbiedt, is daarom niet alleen heel praktisch van aard, maar vooral ook gericht op het aspect van zelfontwikkeling, bewustwording en inhoudelijke kennisoverdracht.

Je leert wat de psychologische en filosofische achtergrond ervan is. Hoe deze vertaald dient te worden naar een Westerse culturele context. En hoe je mensen in hun kracht zet door jouw inzichten in hun huis te delen op een wijze die niet afhankelijk maakt maar de bewoners juist weer de regie over hun leven terug geeft.

Conceptual Feng Shui is daarnaast een vorm die terug grijpt op de oorspronkelijk Feng Shui zoals deze ooit bedoeld was.

Zonder strikte en rigide regels die elke vorm van beweging van levensenergie beperkt. Binnen de Conceptual Feng Shui is er ruimte en aandacht voor mogelijkheden; de mens staat centraal en de omgeving is ondersteunend aan zijn of haar authenticiteit

Resultaat;

Natuurlijk is de beroepsopleiding om te beginnen bedoeld voor het overdragen van kennis en om jou de kunst van het toepassen van Conceptual Feng Shui en Nine Star Ki te leren. Daarnaast is de opleiding zeker ook een pad van persoonlijke bewustwording die je je het best gewaar kunt worden aan de hand van je huis.

Het resultaat zal zijn dat je de uitdagingen van het leven met een groter gemak en vanuit een dieper bewustzijn tegemoet kunt treden.

En dit reikt verder dan de opbrengst voor jezelf alleen.

Na afronding van de opleiding kun je als Conceptual Feng Shui Professional werkzaam zijn op terreinen die de relatie tussen de mens en zijn omgeving beslaat. Als Conceptual Feng Shui Professional ben je in staat om een analyse te maken van zowel de mens als diens woonomgeving, om deze analyse op de juiste wijze te interpreteren, en om zowel analyse als interpretatie om te vormen tot een professioneel Conceptual Feng Shui advies. Met een dergelijk advies wordt de bewoner inzicht gegeven en praktische handvatten aangereikt die uiteindelijk zullen leiden tot het ontsluiten van een hele nieuwe wereld van bewustzijn.

Wanneer je na het behalen van je diploma als Conceptual Feng Shui Professional je kennis verder gaat delen, in je werk of alleen al in de omgang met de mensen in je dagelijkse leven, dan draag je de filosofie van Conceptual Feng Shui en Nine Star Ki verder uit. En de uitwerking daarvan is misschien nog wel veel bijzonderder;

Floor

"Het is zo bijzonder te merken dat er balans ontstaat in je leven als je bezig bent met nieuwe materie waar je energie van krijgt (Feng Shui) naast al het bestaande! Feng Shui heeft er voor gezorgd dat niets meer hetzelfde is als hiervoor. Er zijn zoveel inzichten ontstaan in mezelf, in mijn omgeving: goud waard! Vind het zo mooi om nu materie in handen te hebben wat zo bijzonder is en van betekenis voor mijn omgeving! Het is zo mooi om te delen de wereld een stukje mooier te maken voor de ander en zijn of haar omgeving."

Wendy

"De opleiding heeft mij gebracht dat ik bij bijna alles wat ik nu meemaak, denk in de vijf elementen. Het hele oordeel over mensen wat ik eerst toch wel had, kan ik nu heel erg voor mezelf beredeneren in de vijf elementen. Dat maakt het zo zacht... en het maakt de wereld zoveel mooier om op die manier in de wereld te staan. Ik vind het echt een fantastische tool die we hebben meegekregen uit de opleiding."

Claudia

"Het belangrijkste inzicht dat ik heb gekregen is dat je mensen kunt helpen een gezonde leefomgeving te creëren. En dat er zoveel meer op aarde speelt dan alleen het aardse leven."

Dimphi Goedhart

"De opleiding is heel compleet en je leert heel veel. Natuurlijk over Feng Shui. Maar ook over jezelf. En als je klaar bent kun je ook gewoon echt starten als Feng Shui adviseur. Dat is heel fijn. Je kunt gewoon aan de slag."

Beroepsopleiding Conceptual Feng Shui Professional, Feng Shui Academie, studenten, Zutphen
Nina Elshof, Beroepsopleiding, Conceptual Feng Shui Professional, Feng Shui Academie, studenten, Zutphen
Lunch, Masterclasses, Beroepsopleiding Conceptual Feng Shui Professional, Feng Shui Academie, Zutphen

Inschrijven

Investering;

Het totale lesgeld voor de Beroepsopleiding Conceptual Feng Shui bedraagt €3.740,= dit is inclusief het inschrijfgeld a €250,=

Hiervoor ontvang je;
 • 4 verzorgde tweedaagse Masterclasses inclusief koffie/thee, biologisch-vegetarische lunch en versnaperingen
 • 4 verdiepende depth talks
 • 45 video lessen van elk een half uur behandelen helder en concreet een specifiek onderwerp
 • 15 tweewekelijkse Live Q&A bijeenkomsten in de online classroom voor aanvulling en antwoord op vragen
 • Tweewekelijkse huiswerkopdrachten en 4 praktijkopdrachten om het geleerde ook echt zelf in de vingers te krijgen
 • Exclusief toegang tot de besloten, online leeromgeving gedurende het hele studiejaar via computer en de bijhorende app
 • Mensgerichte studentenbegeleiding en persoonlijke voortgangsgesprekken
 • Een uitgebreide syllabus als fysiek naslagwerk.

Start en aanmelding

 • September 2022 ma/di groep; de masterclasses van deze groep vinden op maandag en dinsdag plaats.
 • September 2022 za/zo groep; de masterclasses van deze groep vinden op zaterdag en zondag plaats.

 • Beide groepen ontmoet elkaar in de online leeromgeving, de gezamenlijke community en tijdens de Live Q&A's.

Groepsgrootte;

De grootte is beperkt tot 18 deelnemers per groep. 

De inschrijving start in het voorjaar van 2022. Schrijf je hieronder in voor onze wekelijkse nieuwsbrief om op de hoogte te blijven. 

Blijf op de hoogte van nieuwe startdata

Veel gestelde vragen

Dit is mijn uitnodiging aan jou; 

Met mijn wekelijkse mail wil ik je een nieuw, dieper inzicht geven waarmee jij je leven omgeeft.

Aan de hand van persoonlijke verhalen en de tendensen in de wereld, deel ik mijn visie op de relatie met onze dierbaren, de omgeving en het leven bezien vanuit de Conceptual Feng Shui en Nine Star Ki.

Zodat je vanuit meer inzicht keuzes kunt maken in hoe jij je omgeving en je leven vormgeeft.

Meld je aan voor mijn mails, en ik schrijf je snel!

Nina