Beroepsopleiding

Conceptual Feng Shui Professional

Een jaar voor zelfontwikkeling, bewustwording en inhoudelijke kennisoverdracht voor een bewust en helder leven.

Ik wil me aanmelden

Je leert bij ons hoe het écht zit met Conceptual Feng Shui

Conceptual Feng Shui is geen ‘kunstje’ dat je na het volgen van een aantal theoretische lessen of het lezen van een paar boeken onder de knie kunt krijgen. In de gehele beroepsopleiding is er buitengewoon veel aandacht voor de subtiele nuances en het eigen maken van de leerstof.

De beroepsopleiding is niet alleen heel praktisch van aard, maar vooral ook gericht op het aspect van zelfontwikkeling, bewustwording en inhoudelijke kennisoverdracht waardoor de materie tot leven komt.

Daarbij hebben we ruim 25 jaar ervaring in het werken met en lesgeven in Conceptual Feng Shui en Nine Star Ki. Naast een schat aan praktijk voorbeelden leer je ook zeker van de hilarische anekdotes en relativerende verhalen die Nina tijdens de lessen inbrengt.

Filosofisch én toepasbaar

Conceptual Feng Shui is een filosofische benadering in het begeleiden van mensen op hun weg naar bewustwording, persoonlijke groei en heel-zijn.

Het opent een weg naar zelfinzicht en bewustzijn. Een weg die toegang geeft tot een nieuwe wereld,  gebaseerd op oud weten, waaruit het leven vanuit een perspectief van verbondenheid beleefd en ervaren kan worden.

Dat alles wordt pas zinvol als je het ook kunt toepassen in de dagelijkse realiteit.

Daarom leer je naast de psychologische en filosofische achtergrond van Feng Shui ook hoe deze vertaald dient te worden naar een Westerse culturele context. En hoe je mensen in hun kracht zet door jouw inzichten in hun huis zo te delen dat deze niet afhankelijk maakt maar de bewoners juist weer de regie over hun leven terug geeft.

 

Niet klakkeloos de regels volgen maar zelf nadenken

Conceptual Feng Shui is een vorm die terug grijpt op de oorspronkelijk Feng Shui zoals deze ooit bedoeld was.

Zonder de rigide klassieke regels die elke vorm van beweging van levensenergie beperkt. Maar met ruimte en aandacht voor mogelijkheden. De mens staat centraal en de omgeving is ondersteunend aan haar of zijn authenticiteit, niet andersom.

Conceptual Feng Shui respecteert jou als individuele mens die beschikt over een eigen wijsheid. Naast het opdoen van kennis en vaardigheid, is je eigen ontwikkeling binnen de opleiding dan ook zeker van belang.

 

Nina Elshof, Beroepsopleiding, Conceptual Feng Shui Professional, Feng Shui Academie, studenten, Zutphen
Dat Bolwerck, Beroepsopleiding Conceptual Feng Shui Professional, Feng Shui Academie, Zutphen
Lesruimte, Masterclasses, Beroepsopleiding Conceptual Feng Shui Professional, Zutphen

Voor wie?

De Beroepsopleiding Conceptual Feng Shui Professional is bedoeld voor iedereen die van Conceptual Feng Shui haar of zijn werk wil maken of een kennisfundament wil leggen vanuit persoonlijke interesse.

Voor mensen met liefde voor het leven die willen bijdragen aan het verbeteren van de harmonie en welzijn in onze wereld.

Voor mensen die bewust in het leven staan, de nodige zelfkennis hebben opgedaan en verlangen naar meer. Mensen die ervaren dat er meer speelt dan wat er aan de oppervlakte zichtbaar is, en dat willen begrijpen en daar wat mee willen kunnen doen.

Voor coaches en therapeuten die snappen dat de omgeving een belangrijke rol speelt in het welzijn van hun cliënten.

Voor stylisten, architecten en professionals die vanuit hun beroep te maken hebben met ontwerpen, bouwen en inrichten van woningen en bedrijfspanden, en zoeken naar een waardevolle en menselijke aanvulling op de eigen technische achtergrond.

Met de geaccrediteerde Beroepsopleiding Conceptual Feng Shui Professional leer je om de relatie tussen de mens en diens woonomgeving op diep persoonlijk niveau te analyseren en zo te formuleren dat iemand vanuit vernieuwd zelfbegrip en richting de regie over haar of zijn leven weer in eigen handen kan nemen.
Dat wil ik

Kim

"Intens, inspirerend, 'life changing' zijn de eerste woorden die in mij opkomen. Een opleiding die doorwerkt in alle vlakken van je leven, op alle niveaus. Hier had ik op gehoopt, maar je kan je hier vooraf geen voorstelling van maken. Je moet het ervaren. Als je vastgelopen bent in je leven, gaat het weer stromen. Als je geen inspiratie ervaart in je leven, heb je met Feng Shui weer een totaal nieuwe kracht- en inspiratiebron. Feng Shui is een bijzondere tool voor een bewust en helder leven. Deze opleiding geeft je een nieuwe kijk op de wereld en op jezelf."

Debby

"Voor iedereen die meer over Feng Shui wil weten en open staat voor een persoonlijk ontwikkelingstraject is de jaaropleiding een aanrader. Daarnaast is het ook een praktisch traject waarin je aan de slag gaat in jouw huis en daarmee in jouw leven. Onder inspirerende leiding van Nina Elshof, gaat een nieuwe wereld open."

Raymond

"Ik denk dat voor mensen die geïnteresseerd zijn in bewustzijn en energie deze opleiding heel veel kan betekenen. Je merkt dat als je aan de opleiding begint, dat je een stuk zelfonderzoek doet en van daaruit een basis creëert waarop je in je ontwikkeling stappen kan maken.
Als je echt met Feng Shui en Nine Star Ki aan de gang gaat, dan kun je aan de hand van je eigen woning en werkplek, met deze filosofie de onbewuste eigenschappen van jezelf helder maken. En op basis daarvan kun je je leven eigenlijk veranderen en verbeteren.
Als je deze opleiding wilt volgen moet je ook wel de moed hebben om de confrontatie met jezelf aan te gaan, om zo een betere adviseur voor anderen te kunnen worden."

Waarom? Voor je eigen-wijsheid en een nieuwe wereld.

In een tijd waarin ons voortdurend enorme hoeveelheden aan informatie en mogelijkheden geboden worden, is het de uitdaging om deze invloeden te herkennen en jezelf bewust te worden van waar je werkelijke behoefte ligt. En de vraag naar professionals die ons daarin deskundig kunnen begeleiden neemt steeds meer toe.

Met de Beroepsopleiding Conceptual Feng Shui Professional ontwikkel je de kennis en vaardigheid om keuzes te maken gebaseerd op inzicht en bewustzijn in hoe je woont, werkt en leeft.

Je ontdekt aan de hand van je eigen huis en leven hoe je beide beter in balans kunt brengen, rust creëert en je welbevinden vergroot. Na het voltooien van de Beroepsopleiding kun je als Conceptual Feng Shui Professional ook anderen adviseren hetzelfde te bereiken.

Zinvol werk dat bijdraagt aan het ontsluiten van een hele nieuwe wereld van bewustzijn en leven. In co-creatie met de natuurlijke cycli en de kosmische krachten die ons welzijn en welbevinden beïnvloeden en waar we in directe relatie mee zijn.

Floor

"Het is zo bijzonder te merken dat er balans ontstaat in je leven als je bezig bent met nieuwe materie waar je energie van krijgt naast al het bestaande! Feng Shui heeft er voor gezorgd dat niets meer hetzelfde is als hiervoor. Er zijn zoveel inzichten ontstaan in mezelf, in mijn omgeving: goud waard! Vind het zo mooi om nu materie in handen te hebben wat zo bijzonder is en van betekenis voor mijn omgeving! Het is zo mooi om te delen de wereld een stukje mooier te maken voor de ander en zijn of haar omgeving."

Wendy

"De opleiding heeft mij gebracht dat ik bij bijna alles wat ik nu meemaak, denk in de vijf elementen. Het hele oordeel over mensen wat ik eerst toch wel had, kan ik nu heel erg voor mezelf beredeneren in de vijf elementen. Dat maakt het zo zacht... en het maakt de wereld zoveel mooier om op die manier in de wereld te staan. Ik vind het echt een fantastische tool die we hebben meegekregen uit de opleiding."

Hoe? Online en zelfstandig zonder in te leveren op de subtiele nuances en het menselijke contact.

De Beroepsopleiding verzorgen we sinds 2018 in een hybride leervorm met live bijeenkomsten voor de overdracht van de subtiele en alles bepalende nuances, gecombineerd met videolessen en zelfstudieopdrachten die je online op elk gewenste plek kunt volgen.

Deze opzet heeft zich inmiddels ruimschoots bewezen. Niet alleen in een betere bereikbaarheid voor mensen die van verder weg komen, maar zeker ook in het gegeven dat we altijd kunnen doorgaan, zelf in een tijd met onverwachte restricties.

4 Masterclasses + Depth Talks

De hybride leervorm is opgebouwd rond 4 tweedaagse Masterclasses. Na afloop van elke tweedaagse geven de Depth Talk video's aanvullende verdieping op de behandelde lesstof.

De Masterclasses vinden plaats in Zutphen op een prachtig ruime, lichte en historische locatie met een schitterende tuin. Je wordt goed verzorgd met heerlijke lunches, versnaperingen en voldoende pauzemomenten.

Tijdens de Masterclasses leggen we een intensieve basis waarop in de weken tussen de classes door, via de videolessen en zelfstudieopdrachten verder wordt gebouwd.

Deelname aan de Masterclasses telt mee in de 80% aanwezigheidsvereiste voor het verkrijgen van het erkende diploma.

45 Videolessen incl. integratie

In 45 videolessen, elk een half uur, wordt helder en concreet een specifiek onderwerp behandeld.

De videolessen komen tweewekelijks beschikbaar in de online leeromgeving en zorgen daarmee voor een zeker ritme in de lesopbouw en het aanbod. Deze lessen volg je zelfstandig.

Naar een video kijken maakt je nog niet vaardig in de praktijk. Het videomateriaal wordt daarom ondersteund met zelfstudieopdrachten ter integratie van de lesstof. Dit integrerende materiaal maak je voor jezelf en wordt niet ingeleverd.

Tweewekelijkse Q&A's voor antwoord op je vragen

We ontmoeten elkaar tweewekelijks op maandagavond online voor de Live Q&A bijeenkomsten. De Q&A's zijn een vast moment waarvoor je vragen kunt inbrengen en waarop Nina de behandelde lesstof bespreekt.

Deze Q&A's zitten altijd vol onverwachte pareltjes. Deelname is daarom verplicht en telt mee in de 80% aanwezigheidsvereiste voor het erkende diploma.

Toegang tot de besloten leeromgeving en Community

Gedurende het leerjaar heb je onbeperkt toegang tot onze besloten en beveiligde online leeromgeving en opleidingsCommunity.

In de leeromgeving vind je alles op één plek; de videolessen, het huiswerk, zelfstudieopdrachten, de replays van de Q&A bijeenkomsten en belangrijke les-informatie. Samen met de uitgebreide syllabus heb je zo altijd al het leermateriaal bij de hand.

Na de gezamenlijke Introductiemiddag, ontmoet je je medestudenten in de opleidingsCommunity. Hier kun je terecht voor het stellen van vragen en het delen van interessante en relevante informatie.

Aandacht voor je welbevinden

Wij hechten veel waarde aan een goede begeleiding van onze studenten, niet alleen op basis van kennis, maar ook op basis van mens-zijn.

Daarom houdt onze studentbegeleider zich, binnen de kaders van de opleiding, specifiek bezig met de menselijke kant van het algemene welbevinden van de student. Zij is tevens aanspreekpunt voor als je behoefte hebt aan reflectie op terreinen die niet studie-inhoudelijk zijn maar wellicht wel je leren beïnvloeden.

 

Aandacht voor je ontwikkeling

We geven je niet zomaar een algemeen overzicht van je behaalde resultaten.

Je ontvangt tijdens de lessen en juist heel specifiek voor je eindscriptie, een uitvoerig onderbouwd en persoonlijk afgestemde reflectie op je werk. Zodat je duidelijk ziet wat je geleerd hebt en waar jij staat in relatie tot het werken met Conceptual Feng Shui en als Professional.

Daarnaast helpt het Persoonlijk Leerdagboek met diverse nieuwe hoofdstukken gedurende het leerjaar om zelf te reflecteren op je gestelde doelen en je leerproces.

 

Het resultaat? "Een volledige transformatie binnen een jaar."

Natuurlijk is de beroepsopleiding om te beginnen bedoeld voor het overdragen van kennis en om jou de kunst van het toepassen van Conceptual Feng Shui en Nine Star Ki te leren. Daarnaast is de opleiding zeker ook een pad van persoonlijke bewustwording die je je het best gewaar kunt worden aan de hand van je huis.

Het resultaat zal zijn dat je de uitdagingen van het leven met een groter gemak en vanuit een dieper bewustzijn tegemoet kunt treden.

En dit reikt verder dan de opbrengst voor jezelf alleen.

Wanneer je na het behalen van je diploma als Conceptual Feng Shui Professional je kennis verder gaat delen, in je werk of alleen al in de omgang met de mensen in je dagelijkse leven, dan draag je de filosofie van Conceptual Feng Shui en Nine Star Ki verder uit. De uitwerking daarvan is misschien nog wel veel waardevoller.

Claudia

"Het belangrijkste inzicht dat ik heb gekregen is dat je mensen kunt helpen een gezonde leefomgeving te creëren. En dat er zoveel meer op aarde speelt dan alleen het aardse leven."

Dimphi

"De opleiding is heel compleet en je leert heel veel. Natuurlijk over Feng Shui. Maar ook over jezelf. En als je klaar bent kun je ook gewoon echt starten als Feng Shui adviseur. Dat is heel fijn. Je kunt gewoon aan de slag."

Tonny

“Al vanaf het moment dat ik aan de opleiding begon, is mijn leven in een versnelling gekomen. Niet altijd leuk, maar soms wel broodnodig. Nu snap ik heel goed waarom dingen gaan zoals ze soms gaan en welke invloed je zelf kunt uitoefenen op de conflicten. En dat de resultaten je soms iets laten zien wat je als eerste nodig hebt voordat je het beoogde resultaat behaalt. Dankbaar voor jouw kennisoverdracht Nina aan mij, ons. Al heeft het soms wat tijd nodig om te beklinken. Dit is bagage voor mijn verdere leven.”

Esther

"De filosofie achter Feng Shui heeft mij altijd al geboeid. Maar … een goed lopend eigen bedrijf, een comfortabel huis. Wat kon Feng Shui eigenlijk nog toevoegen? Iets deed mij toch besluiten aan de beroepsopleiding te beginnen en nu pas realiseer ik mij wat Conceptual Feng Shui (on)bewust met je persoon doet. [...] Door Feng Shui begon ik anders naar materie te kijken. Inmiddels zijn er vele dozen met boeken en vuilniszakken vol met kleding naar de kringloopwinkel gegaan en ……. het voelt zo goed! Je voelt de energie op alle niveaus weer stromen. Het is een loslatingsproces wat letterlijk zoveel ruimte biedt voor nieuwe mogelijkheden. Een ontwikkeling die ik nooit bij mijzelf had verwacht. Feng Shui is met een ieder van ons verbonden en ik ben dankbaar dit nu te mogen ervaren."

Inzicht

Bewustzijn

Betekenis

Eindelijk woorden kunnen geven aan wat je intuïtief al wel weet maar nog niet concreet kunt benoemen.
Eindelijk concrete acties kunnen verbinden aan het nu nog vage onderbuik gevoel.
De juiste tijd is nu
Beroepsopleiding Conceptual Feng Shui Professional, bewust leven, Feng Shui
Masterclasses, Beroepsopleiding Conceptual Feng Shui Professional, Nine Star Ki en Feng Shui Academie, Zutphen
Syllabus, Beroepsopleiding Conceptual Feng Shui Professional, Nine Star Ki en Feng Shui Academie, Zutphen

Wanneer? De volgende Beroepsopleiding Conceptual Feng Shui Professional start september 2023.

In de opleiding bieden we iedere student alles voor een zinvol leerjaar waar je niet alleen wijzer van wordt maar ook zekerder in je eigen bewust zijn:

de groep gezamenlijk

 • 4 verzorgde Masterclasses op maandag en dinsdag in september, december, maart en mei
 • Masterclasses inclusief koffie/thee, biologisch-vegetarische lunch en versnaperingen
 • Speciaal avondprogramma voor uitwisseling en verdieping op de maandagavond van elke Masterclass
 • Tweewekelijkse Live Q&A bijeenkomsten op maandagavond, 19:00-20:00 uur
 • Exclusief toegang tot de opleidingsCommunity gedurende het hele leerjaar

๐Ÿ‘‹ Gezamenlijke Introductiemiddag voor een goede start van het opleidingsjaar!

elke student individueel

 • Exclusief toegang tot de besloten, online leeromgeving gedurende het hele leerjaar
 • 45 video lessen van elk een half uur behandelen helder en concreet een specifiek onderwerp
 • 4 Depth Talks ter verdieping van de Masterclasses
 • Tweewekelijkse huiswerkopdrachten en 4 praktijkopdrachten om het geleerde ook echt zelf in de vingers te krijgen
 • Printbaar exemplaar van het Persoonlijk Leerdagboek
 • Een uitgebreide syllabus als fysiek naslagwerk
 • Mensgerichte studentbegeleiding

๐ŸŒŸ Toegang tot meer dan 25 jaar kennis en ervaring in het werken én leven met Conceptual Feng Shui en Nine Star Ki

 

Interesselijst

 • De volgende Beroepsopleiding start in september 2023

De inschrijving hiervoor open in het voorjaar van 2023. Meld je aan voor de Interesselijst en ontvang als eerste de precieze startdata, vroegboekkortingen en uitnodiging om je aan te melden.

Zet mij op de interesselijst

Praktisch

Wendy

"Het is niet alleen dat je het denkt, het is dat je het helemaal doorleefd."

 

Jolanda

"Opnieuw heb ik bewondering en respect over de professionaliteit die je in de video’s en daarmee in de opleiding legt. Het onderwerp van deze drie video’s (vaardige communicatie red.) is een enorm belangrijk onderdeel wat in veel opleidingen maar heel weinig aandacht krijgt, terwijl het zo enorm behulpzaam en belangrijk is voor later. Hartelijk dank."

 

Antwoord op veel gestelde vragen

Je bent al zover gekomen.

Er is geen verdere verklaring nodig als je ervaart dat dit is wat je wilt.

BLIJF OP DE HOOGTE VAN DE VOLGENDE START
Wij zien je graag in september bij de start van een intens, inspirerend en veelbelovend leerjaar.