Conceptual Feng Shui

De praktische wijsheid van Conceptual Feng Shui helpt ons om de natuurlijke ordening en balans van het leven te hervinden.

Bekijk ons Conceptual Feng Shui aanbod
Wat is Conceptual Feng Shui, Feng Shui interieur, Feng Shui Academie

Conceptual Feng Shui is een instrument dat inzichtelijk kan maken hoe het algemene welzijn positief beïnvloed kan worden door het harmoniseren van de woning of werkplek.

 

De manier waarop een ruimte is vormgegeven, de materialen die zijn gebruikt om de ruimte te vullen en aan te kleden, de plaats en grootte van de ramen, de toegepaste kleuren, enzovoorts bepalen in hoge mate het karakter van een ruimte en de kwaliteit van de chi energie.

Al deze factoren beïnvloeden op hun beurt de gevoelens en het handelen van de mens die in de betreffende ruimte woont of werkt.

Conceptual Feng Shui biedt ons praktische handvatten om een onderliggende problematiek te doorgronden en creëert zo de kans om nadelige effecten op de fysieke, emotionele en spirituele gezondheid van de (toekomstige) gebruiker of bewoner te minimaliseren of te voorkomen.

Deze invloed van de omgeving op de mens wordt door middel van Conceptual Feng Shui uitgelegd in termen van spiritualiteit.

Jij, de mens staat centraal en niet de regel.

De oorsprong van Feng Shui ligt in Azië, waarbij China als land van oorsprong wordt beschouwd. De vroegste vermelding van Feng Shui voert zo’n 4.000 tot 5.000 jaar terug. Grondlegger van deze leer is Fu Xi of Fu Hsi, een van de ‘Drie Verhevenen’ die in een periode voorafgaand aan de Xia Dynastie de bevolking stapsgewijs elementen van de Chinese beschaving hebben bijgebracht. De toepassing van de klassieke Feng Shui diende vooral het verbeteren van het welvaren en welbevinden van keizerlijke grootheden.

Gedurende de bijna dertig jaar dat Nina met Feng Shui werkt, heeft zij met Conceptual Feng Shui een meer eigentijdse benadering ontwikkeld. Met waardering voor het traditionele gedachtegoed heeft zij de vertaalslag gemaakt naar de moderne mens die niet klakkeloos en zonder onderbouwde uitleg de aanwijzingen van een 'meester' op wil volgen, maar actief betrokken wil worden bij de Feng Shui analyse en ook zelf uitvoering wil geven aan het advies dat daarop volgt.

Conceptual Feng Shui respecteert de persoonlijke ontwikkeling en eert de ziel van de mens.

Er is ruimte en aandacht voor mogelijkheden; er is geen zwart-wit denken en de mens staat centraal. De omgeving moet daar dienstbaar aan zijn en de mens in zijn authenticiteit ondersteunen.

Conceptual Feng Shui is daarnaast een vorm die teruggrijpt op de oorspronkelijk Feng Shui zoals deze ooit bedoeld was. Zonder strikte en rigide regels die elke vorm van beweging van levensenergie beperkt waar de intentie is om deze juist vrijelijk te laten stromen. Dit principe wordt niet alleen toegepast binnen de Conceptual Feng Shui, maar ook binnen de TCM, Chinese voedingsleer en technieken als acupunctuur, Tai chi en Qigong.

“De filosofie achter Feng Shui heeft mij altijd al geboeid. Maar … een goed lopend eigen bedrijf, een comfortabel huis. Wat kon Feng Shui eigenlijk nog toevoegen? Iets deed mij toch besluiten aan de opleiding te beginnen en nu pas realiseer ik mij wat Feng Shui (on)bewust met je persoon doet. (...)
Door Feng Shui begon ik anders naar materie te kijken. Inmiddels zijn er vele dozen met boeken en vuilniszakken vol met kleding naar de kringloopwinkel gegaan en ……. het voelt zo goed! Je voelt de energie op alle niveaus weer stromen. Het is een loslatingsproces wat letterlijk zoveel ruimte biedt voor nieuwe mogelijkheden. Een ontwikkeling die ik nooit bij mijzelf had verwacht.
Feng Shui is met een ieder van ons verbonden en ik ben dankbaar dit nu te mogen ervaren." 
Esther

Je kunt op verschillende manieren kennis maken met Conceptual Feng Shui

Welke vorm je ook kiest, het blijft altijd persoonlijk! Het gaat om jou en de wijze waarop jij de energetische invloed van jouw omgeving kunt duiden en herkennen. Als je daar meer zicht op hebt gekregen, wordt het ook duidelijker hoe je reageert op en resoneert met je omgeving en hoe je deze meer op jezelf kunt afstemmen. 

Wat het je oplevert is rust door inzicht en duidelijkheid. Het is die duidelijkheid die maakt dat je jezelf, het leven maar ook je omgeving beter begrijpt.
Wat is Conceptual Feng Shui, Feng Shui interieur, Feng Shui Academie

 

Ontdek de wereld van Conceptual Feng Shui

Kenniscollectie

Een lidmaatschap om de wijsheid die in je leeft zachtjes maar zeker mee wakker te schudden tot een stevig, geankerd weten.

Inclusief de Volle Maan Artikelen en online Volle Maan Meditaties met Nina.

Meer info

Boek Huis en Ziel

In Huis & Ziel, de spirit van het opruimen laat Nina Elshof je zien hoe je door je huis te analyseren eigenlijk een analyse kunt maken van jezelf. Ken je de uitdrukking 'Laat me je huis zien en ik weet wie je bent'? 

Wie in een huis vol spullen en rommel woont, zal waarschijnlijk ook een vol hoofd hebben. En wie een opgeruimd huis heeft, heeft waarschijnlijk ook het hoofd op orde.

Bestel Huis & Ziel

E-cursus Conceptual Feng Shui

Ga je graag zelf op onderzoek dan is de online e-cursus Conceptual Feng Shui een goede (volgende) stap.

Deze e-cursus volg je in eigen tempo. Na vier weken beschik je over de basisvaardigheden om Conceptual Feng Shui thuis te gebruiken. 

Meer info

e-opleiding Nine Star Ki en Feng Shui

Een traject voor zelfontwikkeling, bewustwording en inhoudelijke kennisoverdracht voor een bewust en helder leven.

De e-opleiding biedt je de mogelijkheid je te verdiepen in de achtergronden van Nine Star Ki en Feng Shui en je deze kennis ook echt eigen te maken.

Meer info

Nine Star Ki & Feng Shui Specialist  

MENTORJAAR

Specialiseer je kennis. Sterk je vertrouwen. Start met je advieswerk. De verdiepende stap voor professionals die de (e-)opleiding Nine Star Ki & Feng Shui hebben afgerond.

Meer info

Zeg, hoe Conceptual Feng Shui ben jij eigenlijk?

Met de Woonhouding Ontdekkingsvragen krijg je inzicht in de persoonlijke houding en relatie die jij hebt tot je woonhuis.

Dit levert interessante informatie op. Niet alleen over de gemaakt keuzes in je huis maar ook over de keuzes die je hebt gemaakt in je leven.

Download GRATIS de Woonhouding Ontdekkingsvragen en ervaar het aan de hand van je eigen huis!

Je ontvangt dan ook onze wekelijkse mails met bruikbare inzichten en inspiratie. Je kunt je hiervoor op elk moment afmelden.