Conceptual Feng Shui Specialist - mentorjaar

De verdiepende stap voor Conceptual Feng Shui Professionals die zichzelf en haar werk serieus neemt.

Ik wil direct alle praktische informatie

Van Professional naar Specialist

Je hebt je diploma Conceptual Feng Shui Professional op zak, je bent actief binnen je eigen intervisiegroep, maar dit betekent niet dat je leertraject tot een eind is gekomen. Integendeel, eigenlijk gaat het nu pas echt allemaal beginnen. Nu begint voor jou als Professional het proces om je kennis toe te passen in de praktijk, daarin te groeien en jezelf verder te ontwikkelen tot Conceptual Feng Shui Specialist.

In dit vervolgtraject wil Nina je graag bijstaan.

Dit keer echter niet als leraar, maar als mentor. Naast dat ze het leuk vindt getuige te blijven van jouw groei en ontwikkeling, wil ze, als mentor, al haar opgedane kennis en kunde inzetten om jouw en je werk met Conceptual Feng Shui, nog meer diepgang te geven, meer uitleg en meer specifieke kennis op belangrijke onderwerpen.

Zoals hoe groot de impact eigenlijk is van een conflict in een positie en op de balans in huis. Wat het thema van het huis betekent voor de bewoner met dat element in zijn of haar Nine Star Ki profiel. Hoe ziekmakend kan dat zijn? En hoe maak je de bewoner en het huis vervolgens ook weer echt bewust gezond?

In de vijfentwintig jaar dat Nina nu met Conceptual Feng Shui werkt, heeft ze de wereld van Feng Shui tot in de uithoeken leren kennen. In dit mentorjaar zal ze haar kennis op een dieper niveau met je delen en aan je overdragen zodat jij het weer kunt doorgeven aan anderen.

Opzet;

Aan de hand van zelf ingebrachte casuïstiek wordt in tien bijeenkomsten gewerkt aan verdieping op thema’s en op uitdagingen uit de eigen beroepspraktijk.

 • Verhaal

De specifieke functies in een huis, zoals een woonkamer, een keuken of een slaapkamer vertellen een verhaal. Analyse op een dieper niveau legt informatie bloot die verder reikt dan bijvoorbeeld de familiedynamiek in het gezin dat in het huis woont, of de kwaliteit van slapen. Het legt vanuit die woonkamer ook het verband met vorige en toekomstige generaties. Of onderzoekt via de slaapproblematiek de roerselen van het onbewuste.

 • Nine Star Ki

De kracht van onbewuste en bewuste intentie worden in deze opleiding behandeld. Evenals methodes om een huis te reinigen op alle niveaus van energie en met behulp van de vijf elementen. Door alle lessen heen wordt vooral Nine Star Ki met kracht en diepgang toegepast om inzicht te genereren en bewustzijn te laten ontstaan. Waarom is iemand een man-on-a-mission en hoe herken je dat in huis? Welk specifiek gedrag laat iemand met een ongeaspecteerd element zien in zijn of haar huis?

 • Jij

Bovenal is dit mentorjaar bedoeld om jou te begeleiden in het verder professionaliseren van je werk en te reflecteren op je eigen proces daarin. In de praktijk blijkt namelijk dat het je aan kennis niet ontbreekt, maar wel dat soms een project niet loopt of er specifieke problemen telkens weer de kop opsteken.

Binnen de veilige ruimte van een groep van maar 10 studenten, die allemaal tegen gelijkwaardige uitdagingen aanlopen, helpt Nina je je te verbinden met de vijfde dimensie van Conceptual Feng Shui: de dimensie waarin je zelf creëert wat je nodig hebt om verder te komen in je ontwikkeling.

 • Casus

Passend bij de besproken stof worden casussen behandeld die de student zelf in dient te brengen vanuit de eigen beroepspraktijk. Aan de hand van deze casussen word je inzicht gegeven en wordt je palet aan ervaring enorm verbreed.

 • Levensgebeurtenissen

Daarnaast worden bijzondere levensgebeurtenissen onderzocht en wordt behandeld met welke aspecten van Feng Shui je ondersteuning kunt bieden tijdens bijvoorbeeld huwelijk, zwangerschap, geboorte en overlijden. En niet in de laatste plaats leer je een verhuisprofiel te maken, zodat je mensen kunt behoeden voor een ongunstige aankoop.

 • Geborgen setting

Om een goede setting voor persoonlijke ondersteuning en de ruimte voor het inbrengen van eigen casussen te waarborgen werken we met een beperkte groepsgrootte van maximaal 10 deelnemers.

De vraag naar specialisten die vanuit een holistisch beeld mens, omgeving en gebeurtenissen kunnen duiden is ongekend groot.

Het verlangen naar professionals die overzicht kunnen scheppen in de chaos, die rust en vertrouwen kunnen creëren is nog groter.

Jij als Conceptual Feng Shui Professional beschikt over de kennis en vaardigheden om die behoeften te beantwoorden. Maar doe je dat ook?

In het mentorjaar begeleid Nina je persoonlijk in het specialiseren van je kunde en het versterken van je werkwijze. Zodat jij met overtuiging jouw bijdragen gaat delen.

Praktisch;

 • Toelating

In het bezit van het diploma Conceptual Feng Shui Professional.

Verder wordt een pro-actieve en zelfstandige werkhouding van je gevraagd en wordt van je verwacht dat een actieve bijdrage levert aan het vormgeven van de inhoud van de opleiding.

Om die reden is een aanvullende toelatingseis dat je minstens een jaar werkzaam moet zijn geweest in een eigen Conceptual Feng Shui of Nine Star Ki beroepspraktijk. Of dat je aantoonbaar beide terreinen van kennis als aanvulling hebt toegepast in je al bestaande beroepspraktijk of werkveld.

 • Diploma

De student rondt de opleiding af door middel van het schrijven van een reflectieverslag. Na afronding ontvangt de student het diploma Conceptual Feng Shui Specialist.

 • Ghostbusters tribe

Na afronding van het mentorjaar word je uitgenodigd voor de besloten ghostbusters tribe. Ghostbusters is een online tribe waar je ook na het mentorjaar verbinding, samenwerking en inspiratie vindt van mede-Specialisten en in het werken en leven met Conceptual Feng Shui en Nine Star Ki.

 • 10 bijeenkomsten, 11:00 - 17:30 uur

De mentorbijeenkomsten vinden eens in de maand op maandag plaats in Nina's persoonlijke werk- en woonomgeving in Zutphen.

Goed om te weten;  de bijeenkomsten vinden altijd live, op locatie plaats. In situaties waarin het niet mogelijk is om op deze manier samen te komen wordt er in onderlinge afstemming een ander passend moment gekozen.

 • Maximaal 10 deelnemers

     

De inschrijving voor het mentorjaar is op dit moment gesloten.

Stuur ons een mailtje als je belangstelling hebt, en we infomeren je direct over nieuwe startdata.

Ik heb belangstelling, houd me op de hoogte!