Opleiding Nine Star Ki & Feng Shui Professional

Een jaar voor zelfontwikkeling, bewustwording en inwijding in het leven en werken met Nine Star Ki en Feng Shui.

Herken hoe cycli het leven vormgeven. Werk met de energie van de omgeving. Ontwikkel een holistische beschouwing op iemands volledige mens zijn.

Voor een bewust en helder leven.

 

Praktische info & aanmelden

Waarom?

Voor je eigen-wijsheid en een betere wereld.

In een tijd waarin ons voortdurend enorme hoeveelheden aan informatie en mogelijkheden geboden worden, is het de uitdaging om deze invloeden te herkennen en jezelf bewust te worden van waar je werkelijke behoefte ligt. En de vraag naar professionals die ons daarin deskundig kunnen begeleiden neemt steeds meer toe.

Met de Opleiding Nine Star Ki & Feng Shui Professional ontwikkel je de vaardigheid om keuzes te maken die gebaseerd zijn op inzicht en bewustzijn in hoe je woont, werkt en leeft.

Je leert werken met energie in een praktische toepassing.

Je leert werken met de magie waar het leven van doordrongen is.

Je ontdekt aan de hand van je eigen huis en leven hoe je beide beter in balans kunt brengen, rust creëert en je welbevinden vergroot. Na het voltooien van de opleiding kun je als erkend Professional ook anderen adviseren hetzelfde te bereiken.

Zinvol werk dat bijdraagt aan het ontsluiten van een hele nieuwe wereld van bewustzijn en leven. In co-creatie met de natuurlijke cycli en de kosmische krachten die ons welzijn en welbevinden beïnvloeden en waar we in directe relatie mee zijn.

Diepgaand en gefundeerd

Iedereen kan een transformerende opleiding aanbieden, alleen niet elke aanbieder beschikt over de ervaring en professionaliteit om die beloftes ook echt waar te maken.

De Opleiding Nine Star Ki & Feng Shui Professional is geaccrediteerd en gefundeerd. In dit leertraject is er buitengewoon veel aandacht voor de subtiele nuances in het werken met de energetische omgeving zonder de realiteit van de praktische toepassing daarvan uit het oog te verliezen.

Daarbij hebben we ruim 30 jaar ervaring in het werken met en lesgeven in Nine Star Ki en Conceptual Feng Shui. Naast een schat aan praktijk voorbeelden leer je ook zeker van de hilarische anekdotes en relativerende verhalen die Nina tijdens de lessen inbrengt.

Filosofisch én toepasbaar

Nine Star Ki en Conceptual Feng Shui zijn een filosofische benadering in het begeleiden van mensen op hun weg naar bewustwording, persoonlijke groei en heel-zijn.

Het opent een weg naar zelfinzicht en bewustzijn. Een weg die toegang geeft tot een nieuwe wereld,  gebaseerd op oud weten. Een nieuwe wereld van waaruit het leven vanuit een perspectief van verbondenheid beleefd en ervaren kan worden.

Dat alles wordt pas zinvol als je het ook kunt toepassen in de dagelijkse realiteit.

Daarom leer je naast de psychologische en filosofische achtergronden ook hoe deze vertaald dienen te worden naar een Westerse culturele context. En hoe je mensen in hun kracht zet door jouw inzichten zo te delen dat deze niet afhankelijk maken, maar iemand juist weer de regie over hun leven terug geeft.

 

Niet klakkeloos de regels volgen maar zelf nadenken

Nine Star Ki neemt de gehele energetische dynamiek van iemands geboortemoment in beschouwing.

Conceptual Feng Shui is een vorm die terug grijpt op de oorspronkelijke Feng Shui zoals deze ooit bedoeld was.

Beide kijken verder dan de rigide regels die elke vorm van beweging van levensenergie beperkt en persoonlijke eigenschappen in kaders zet. Er is ruimte en aandacht voor mogelijkheden.

Nine Star Ki en Feng Shui respecteren jou als individuele mens die beschikt over een eigen wijsheid. Naast het opdoen van kennis en vaardigheid, is je eigen ontwikkeling binnen de opleiding dan ook buitengewoon van belang.

 

Opleiding Nine Star Ki en Feng Shui Professional, Zutphen, Nina Elshof

Voor wie?

Voor mensen met liefde voor het leven die willen bijdragen aan het verbeteren van de harmonie en welzijn in onze wereld.

Voor mensen die bewust in het leven staan, de nodige zelfkennis hebben opgedaan en verlangen naar meer. Mensen die ervaren dat er meer speelt dan wat er aan de oppervlakte zichtbaar is en dat willen begrijpen en daar wat mee willen kunnen doen.

Voor elke coach, therapeut of beroepsbeoefenaar die de mens als begin en uitgangspunt ziet in de vorming van zijn of haar leven.

Voor stylisten, architecten en professionals die vanuit hun beroep te maken hebben met ontwerpen, bouwen en inrichten van woningen en bedrijfspanden, en zoeken naar een waardevolle en menselijke aanvulling op de eigen technische achtergrond.

Voor eenieder die zichzelf op zielsniveau beter wil kunnen begrijpen en haar leven en werk vanuit vertrouwen wil vormgeven.
Voor jou

Raymond

"Ik denk dat voor mensen die geïnteresseerd zijn in bewustzijn en energie deze opleiding heel veel kan betekenen. Je merkt dat als je aan de opleiding begint, dat je een stuk zelfonderzoek doet en van daaruit een basis creëert waarop je in je ontwikkeling stappen kan maken.
Als je echt met Feng Shui en Nine Star Ki aan de gang gaat, dan kun je aan de hand van je eigen woning en werkplek, met deze filosofie de onbewuste eigenschappen van jezelf helder maken. En op basis daarvan kun je je leven eigenlijk veranderen en verbeteren.
Als je deze opleiding wilt volgen moet je ook wel de moed hebben om de confrontatie met jezelf aan te gaan, om zo een betere adviseur voor anderen te kunnen worden."

De Opleiding Nine Star Ki & Feng Shui Professional is een nieuw leertraject gefundeerd op de Beroepsopleiding Conceptual Feng Shui Professional. Alle ervaringen op deze pagina zijn van mensen die de Beroepsopleiding hebben gevolgd. De opzet en het ritme zijn hetzelfde. Maar de inhoud is verder ontwikkeld om de verbinding met Nine Star Ki en Feng Shui te maken, en de balans tussen kennis en de embodiment ervan te optimaliseren.

Hoe?

Online en zelfstandig zonder in te leveren op de subtiele nuances en het menselijke contact.

De Opleiding Nine Star Ki & Feng Shui Professional verzorgen we in een hybride leervorm met live bijeenkomsten voor de overdracht van de subtiele en alles bepalende nuances, gecombineerd met videolessen en zelfstudieopdrachten die je online op elk gewenste plek kunt volgen.

Deze opzet heeft zich inmiddels ruimschoots bewezen.

Niet alleen in een betere bereikbaarheid voor mensen die van verder weg komen, maar zeker ook in het gegeven dat we altijd kunnen doorgaan, zelfs ten tijde van onverwachte restricties.

Nina Elshof, Nine Star Ki, Feng Shui, opleiding, Zutphen

4 Masterclasses + Depth Talks

De hybride leervorm is opgebouwd rond 4 tweedaagse Masterclasses. Na afloop van elke tweedaagse geven de Depth Talk video's aanvullende verdieping op de behandelde lesstof.

De Masterclasses vinden plaats in Zutphen. Je wordt goed verzorgd met heerlijke lunches, versnaperingen en voldoende pauzemomenten.

Tijdens de Masterclasses leggen we een intensieve basis waarop in de weken tussen de classes door, via de videolessen en zelfstudieopdrachten verder wordt gebouwd.

Deelname aan de Masterclasses telt mee in de 80% aanwezigheidsvereiste voor het verkrijgen van het erkende diploma.

45 Videolessen incl. integratie

In 45 videolessen, elk van een half uur, wordt helder en concreet een specifiek onderwerp behandeld.

De videolessen komen tweewekelijks beschikbaar in de online leeromgeving en zorgen daarmee voor een zeker ritme in de lesopbouw en het aanbod. Deze lessen volg je zelfstandig.

Echter, naar een video kijken maakt je nog niet vaardig in de praktijk. Het videomateriaal wordt daarom ondersteund met zelfstudieopdrachten. Dit integrerende materiaal bestudeer je voor jezelf en wordt niet ingeleverd.

Nina Elshof, online bijeenkomst,

Tweewekelijkse Q&A's voor antwoord op je vragen

We ontmoeten elkaar tweewekelijks op maandagavond online voor de Live Q&A bijeenkomsten. De Q&A's zijn een vast moment waarvoor je vragen kunt inbrengen en waarop Nina de behandelde lesstof bespreekt.

Deze Q&A's zitten altijd vol onverwachte pareltjes. Deelname is daarom verplicht en telt mee in de 80% aanwezigheidsvereiste voor het erkende diploma.

Community, Nine Star Ki en Feng Shui Professional, Opleiding

Toegang tot de besloten leeromgeving en Community

Gedurende het leerjaar heb je onbeperkt toegang tot onze besloten en beveiligde online leeromgeving en opleidingsCommunity.

In de leeromgeving vind je alles op één plek; de videolessen, het huiswerk, zelfstudieopdrachten, de replays van de Q&A bijeenkomsten en belangrijke les-informatie. Samen met de uitgebreide syllabus heb je zo altijd al het leermateriaal bij de hand.

En in de opleidingsCommunity kun je terecht voor het stellen van vragen en het delen van informatie en ervaringen met je medestudenten.

Studentbegeleider, Nine Star Ki en Feng Shui Academie

Aandacht voor je welbevinden

Wij hechten veel waarde aan een goede begeleiding van onze studenten, niet alleen op basis van kennis, maar ook op basis van mens-zijn.

Daarom houdt onze studentbegeleider zich, binnen de kaders van de opleiding, specifiek bezig met de menselijke kant van het algemene welbevinden van de student. Zij is tevens aanspreekpunt voor als je behoefte hebt aan reflectie op terreinen die niet studie-inhoudelijk zijn maar wellicht wel je leren beïnvloeden.

 

Persoonlijke ontwikkeling, opleiding

Aandacht voor je ontwikkeling

We geven je niet zomaar een algemeen overzicht van je behaalde resultaten.

Je ontvangt tijdens de lessen en juist heel specifiek voor je eindscriptie, een uitvoerig onderbouwd en persoonlijk afgestemde reflectie op je werk. Zodat je duidelijk ziet wat je geleerd hebt en waar jij staat in relatie tot het werken met Nine Star Ki en Conceptual Feng Shui en als Professional.

Daarnaast helpt het Persoonlijk Leerdagboek met diverse nieuwe hoofdstukken gedurende het leerjaar om zelf te reflecteren op je gestelde doelen en je leerproces.

 

 

Jolanda

"Opnieuw heb ik bewondering en respect over de professionaliteit die je in de video’s en daarmee in de opleiding legt. Het onderwerp van deze drie video’s (vaardige communicatie red.) is een enorm belangrijk onderdeel wat in veel opleidingen maar heel weinig aandacht krijgt, terwijl het zo enorm behulpzaam en belangrijk is voor later. Hartelijk dank."

Het resultaat?

Rust in je hoofd. Vertrouwen in je intuitie. Enthousiasme over je weten en kunnen.

Natuurlijk is de opleiding om te beginnen bedoeld voor het overdragen van kennis en om jou de kunst van het toepassen van Nine Star Ki en Feng Shui te leren. Daarnaast is de opleiding zeker ook een pad van persoonlijke bewustwording die je je het best gewaar kunt worden aan de hand van je huis.

Het resultaat zal zijn dat je de uitdagingen van het leven met een groter gemak en vanuit een dieper bewustzijn tegemoet kunt treden.

Wanneer je na het behalen van je diploma als Nine Star Ki & Feng Shui Professional je kennis verder gaat delen, in je werk of in de omgang met de mensen in je dagelijkse leven, dan draag je de filosofie van Nine Star Ki en Feng Shui verder uit.

Je kunt inzichten formuleren die raken, en adviezen aan reiken waarmee iemand vanuit vernieuwd zelfbegrip de regie over haar of zijn leven weer in eigen handen kan nemen. En de uitwerking daarvan is misschien nog wel veel waardevoller.

Claudia

"Het belangrijkste inzicht dat ik heb gekregen is dat je mensen kunt helpen een gezonde leefomgeving te creëren. En dat er zoveel meer op aarde speelt dan alleen het aardse leven."

Kim

"Intens, inspirerend, 'life changing' zijn de eerste woorden die in mij opkomen. Een opleiding die doorwerkt in alle vlakken van je leven, op alle niveaus. Hier had ik op gehoopt, maar je kan je hier vooraf geen voorstelling van maken. Je moet het ervaren."

Eindelijk woorden kunnen geven aan wat je intuïtief al wel weet maar nog niet concreet kunt benoemen.
Eindelijk concrete acties kunnen verbinden aan het nu nog vage onderbuik gevoel.

 

"Onder inspirerende leiding van Nina Elshof, gaat een nieuwe wereld open." Debby

 

Ik meld me aan

Wanneer?

De Opleiding Nine Star Ki & Feng Shui Professional start 28 augustus 2023.

De eerste Masterclasses zijn vervolgens op 4 en 5 september.

In de opleiding bieden we iedere student alles voor een zinvol leerjaar waar je niet alleen wijzer van wordt maar ook zekerder van in je eigen bewust-zijn:

de groep gezamenlijk

 • 4 verzorgde Masterclasses op maandag en dinsdag in september, december, maart en mei in Zutphen.
 • Masterclasses inclusief koffie/thee, biologisch-vegetarische lunch en versnaperingen.
 • Speciaal avondprogramma voor uitwisseling en verdieping op de maandagavond van elke Masterclass.
 • Tweewekelijkse Live Q&A bijeenkomsten op maandagavond, 19:00-20:00 uur.
 • Exclusief toegang tot de opleidingsCommunity gedurende het hele leerjaar.

👋 Maandag 28 augustus gezamenlijke Introductiemiddag voor een goede start van het opleidingsjaar!

elke student individueel

 • Exclusief toegang tot de besloten, online leeromgeving gedurende het hele leerjaar.
 • 45 video lessen van elk een half uur behandelen helder en concreet een specifiek onderwerp.
 • 4 Depth Talks ter verdieping van de Masterclasses.
 • Tweewekelijkse huiswerkopdrachten en 4 praktijkopdrachten om het geleerde ook echt zelf in de vingers te krijgen.
 • Printbaar exemplaar van het Persoonlijk Leerdagboek.
 • Een uitgebreide syllabus als fysiek naslagwerk.
 • Mensgerichte studentbegeleiding.

🌟 Toegang tot meer dan 30 jaar kennis en ervaring in het werken én leven met Nine Star Ki en Conceptual Feng Shui.

 

Wat kost dat?

De investering en je aanmelding

 • Je investering voor de geaccrediteerde Opleiding Nine Star Ki & Feng Shui Professional is €5.750,=.

Dit is inclusief €250,= inschrijfgeld en alle hierboven genoemde materialen, toegang, deelnamen en verzorging. Eventuele overnachtingen tijdens de Masterclasses zijn niet inbegrepen.

 • De inschrijving is tot en met vrijdag 25 augustus middernacht geopend.

Hierna, of eerder als de opleiding vol zit, sluiten we de deuren voor dit leerjaar.

Na aanmelding ontvang je een bevestiging dat je plek in de opleiding voor jou is gereserveerd plus praktische informatie zoals het lesrooster etc.

Vroege aanmelding

€5.500,=

Met €250,= vroegboek korting

Voorwaarden

 • Niet te combineren met betaling in termijnen; volledige betaling van het lesgeld bij aanmelding.
 • Geen nazending van factuur met specificaties; factuur is te downloaden uit de bevestigingsmail.

Geen code nodig. De korting is al verwerkt in het ticket.

De vroegboek periode loopt t/m vrijdag 16 juni 23:59uur.
Aanmelden

Termijnbetaling

4 x €1.450,=

Betaal in vier termijnen

Voorwaarden

 • Je betaalt in 4 tweemaandelijkse termijnen van elk €1.450,=

 • Het is niet mogelijk om termijnbetalingen te combineren met eventuele kortingen.

 • In het totale lesgeld is een extra bedrag van €50,= opgenomen als administratiekosten.
Aanmelden

Praktisch

"Het is niet alleen dat je het denkt, het is dat je het helemaal doorleefd."

Wendy

"De opleiding heeft mij gebracht dat ik bij bijna alles wat ik nu meemaak, denk in de vijf elementen. Het hele oordeel over mensen wat ik eerst toch wel had, kan ik nu heel erg voor mezelf beredeneren in de vijf elementen. Dat maakt het zo zacht... en het maakt de wereld zoveel mooier om op die manier in de wereld te staan. Ik vind het echt een fantastische tool die we hebben meegekregen uit de opleiding."

Floor

"Het is zo bijzonder te merken dat er balans ontstaat in je leven als je bezig bent met nieuwe materie waar je energie van krijgt naast al het bestaande! Feng Shui heeft er voor gezorgd dat niets meer hetzelfde is als hiervoor. Er zijn zoveel inzichten ontstaan in mezelf, in mijn omgeving: goud waard! Vind het zo mooi om nu materie in handen te hebben wat zo bijzonder is en van betekenis voor mijn omgeving! Het is zo mooi om te delen de wereld een stukje mooier te maken voor de ander en zijn of haar omgeving."

Dat wil ik ook

Antwoord op veel gestelde vragen

Je bent al zover gekomen.

Nu is het tijd om er ook echt wat mee te doen.

Meld je aan