Privacyverklaring Nina Elshof Feng Shui

[per juli 2018 vastgesteld en actief, juni 2022 bijgewerkt]

 

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gelden rechten voor personen en verderstrekkende verplichtingen voor verwerker, verantwoordelijke, beheerder en sub-verwerkers van persoonsgegevens.

In het contact met de Nina Elshof en in het volgen van een of meerdere van onze opleidingsmogelijkheden streven wij naar een inspirerende leeromgeving en prettige communicatie. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen zijn er hierin situaties waarbij jouw gegevens door ons verzameld worden. In deze Privacyverklaring beschrijven we hoe wij met je persoonlijke gegevens omgaan en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kunt aangeven.

  1.  Toepassing

Nina Elshof, Nine Star Ki & Feng Shui Academie, hiernavolgend “Nina Elshof” en “wij/we”,  is gevestigd aan de Korte Beukerstraat 21, 7201 KP te Zutphen en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09088638. Deze Privacyverklaring is van toepassing op de volgende bedrijfsonderdelen en bijhorende activiteiten en producten;

Wie

Wat

Nina Elshof

Nine Star Ki & Feng Shui Academie

  • Live streams en (online) events
  • Nieuwsbrieven, blogs en (online) artikelen
  • Online Communities en lidmaatschappen
  • Inspiratiesessies en e-cursussen in Nine Star Ki en Conceptual Feng Shui.
  • Geaccrediteerde (beroeps) opleidingen en specialisatie modules in Conceptual Feng Shui en Nine Star Ki
  • Individuele Nine Star Ki Consulten en Conceptual Feng Shui advies
  • (Online) winkel met Conceptual Feng Shui en Nine Star Ki gerelateerde (woon) producten.

2.     We respecteren jouw privacy

Nina Elshof respecteert jouw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken jouw gegevens om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en uitsluitend met jouw toestemming. We zullen je persoonsgegevens nooit aan derden verkopen en delen deze alleen met andere partijen als dat nodig is voor onze dienstverlening aan jou.Nina Elshof Feng Shui respecteert jouw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken jouw gegevens om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en uitsluitend met jouw toestemming. We zullen je persoonsgegevens nooit aan derden verkopen en delen deze alleen met andere partijen als dat nodig is voor onze dienstverlening aan jou.

3.     Doel Gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door ons. Deze worden hieronder toegelicht.

3.1 Het versturen van nieuwsbrieven

Bij het bestellen of aanmelden van een product, het aanvragen van een downloadable op de website of doordat jij jezelf hiervoor inschrijft, worden je e-mailadres, voornaam, ip-adres en eventueel locatie verzameld voor het versturen van onze nieuwsbrieven. Deze Energetische Week Berichten zijn voornamelijk gericht op kennisdeling maar zijn ook commercieel van aard. Als je dit niet langer op prijs stelt kun je je ten alle tijden uitschrijven door op de uitschrijflink onderaan de e-mail te klikken.

3.2 Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact met ons opneemt via de website, mail, direct messages of telefoon. We vragen je echter alleen om de gegevens die nodig zijn om je vraag volledig te kunnen beantwoorden of contact met je te kunnen opnemen, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en het onderwerp van je bericht.

3.3 Website bezoek & cookies

NinaElshof.com en NinaElshofFengShui.nl gebruiken functionele en analytische cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer, tablet en/of smartphone. NinaElshof.com gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website goed werkt en bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast gebruiken we cookies die informatie verzamelen over het gebruik van de website. Denk hierbij aan bezoekfrequentie, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina’s en de duur van de ‘gebruikerssessie’. Deze gegevens worden daarna gebruikt om internetpagina’s te verbeteren en om de website beter op de gebruikerswensen aan te passen.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben we je geïnformeerd over het gebruik van cookies. En door jouw gebruik van onze website heb je ook toestemming gegeven voor de plaatsing hiervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser wissen. Hoe je dat precies doet is afhankelijk van de browser die je gebruikt.

Let op: als je jouw browser zo hebt ingesteld dat deze helemaal geen cookies accepteert (dus ook geen functionele cookies), dan kunnen sommige delen van de website niet goed werken. Sommige video’s of afbeeldingen worden dan niet weergegeven of als ‘gebroken’ bestand weergegeven.

4.      Waarvoor en met wie we jouw gegevens wel delen

Om jou goed van dienst te kunnen zijn, moeten we gegevens uitwisselen met anderen partijen. We kunnen bijvoorbeeld geen tickets voor een workshop verkopen, als de ticketservice je gegevens niet heeft. En zo zijn er nog meer voorbeelden.

Wie

Waarvoor

Go-tickets, LinktoPay

Go-tickets en Linktopay verzorgen de service waarmee de aanmeldingen en ticketverkoop voor onze workshops, lezingen, cursussen, opleidingen en overige educatieve en informatieve diensten worden verwerkt.

Zij verwerken persoonsgegevens zoals je naam, contactgegevens, geboortedatum en de opleiding waarvoor je je aanmeldt. En ook eventuele opmerkingen, het betaalde bedrag en je bankgegevens. Deze zijn bijvoorbeeld nodig voor restitutie van (een deel van) het betaalde lesgeld in het geval een workshop vervalt of jij je deelname annuleert.

Dat Bolwerck, BarRessi

Voor onze opleidingen en evenementen werken wij samen met Dat Bolwerck. Zij verzorgen op dat soort momenten de lesruimte en koffie/thee. BarRessi is onze cateringpartner en verzorgt de lunch en/of versnaperingen.

Zij ontvangen van ons een overzicht met het aantal deelnemers en eventueel je naam en dieetwensen als je deze hebt aangegeven.

Kajabi

Kajabi is het platform waarop onze website, online leeromgeving en online communities gehuisvest zijn. Daarnaast gebruiken we Kajabi voor het versturen van onze Energetische Week Berichten. Deze mails zijn voornamelijk gericht op kennisdeling maar zijn ook commercieel van aard.

Bij het aanmelden voor een leeractiviteit of community die (deels) online plaats vindt, bij het aanvragen van een downloadable op de website of doordat jij jezelf hiervoor inschrijft, worden je emailadres, voornaam, ip-adres en eventueel locatie verzameld voor het versturen en het beheren van je toegang en bibliotheek in de online leeromgeving en/of community, voor het versturen van onze inspiratiemails, en/of het versturen van aanvullende informatie passend bij je aanmelding en/of aanvraag.

Als je dit niet langer op prijs stelt kun je je ten alle tijden uitschrijven door op de uitschrijflink onderaan de e-mail te klikken.

Unit4 en Lenteleven accountancy

Unit4 verzorgt de software waar de Academie haar administratie mee voert. Lenteleven accountancy is de account die de uitwerking van de administratie verzorgt.

Met beide partijen delen we gegevens zoals je naam, adres en factuurbedragen voor een correcte boekhouding.

Dit is relevant voor jou als je bijvoorbeeld je werkgever om een bijdrage in je opleidingskosten verzoekt. Of de studie als kosten opvoert in je eigen belastingaangifte.

Hostnet

Hostnet is de hostingspartij voor onze websites.

Zij verwerken gegevens zoals ip-adres en locatie voor een optimale en veilige werking van deze websites.

Andere onderdelen namelijk; 

Nina Elshof Feng Shui
Nine Star Ki & Feng Shui Academie
Energetische Woonwinkel

Nina Elshof biedt onder verschillende handelsnamen haar diensten en activiteiten aan.

Binnen deze bedrijfsonderdelen kunnen we gegevens uitwisselen. Dit doen we om onze klanten betere service te kunnen bieden en jou zo volledig mogelijk en accuraat van dienst te kunnen zijn.

5.      Opslagperiode

Nina Elshof bewaart jouw gegevens voor langere tijd, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van onze diensten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

6.     Beveiliging van jouw persoonsgegevens

Nina Elshof neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en we nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

7.    Wees je bewust van wat je deelt op openbare forums

De website en leeromgeving van Nina Elshof bevatten of kan in de toekomst openbare forums bevatten zoals webinars, lessen, Q&A sessies, reacties en / of opmerkingen en soortgelijke activiteiten (gezamenlijk "openbare forums" genoemd). Het staat je vrij om informatie te plaatsen en delen via dergelijke openbare forums. Nina Elshof is echter in geen geval verantwoordelijk voor de informatie die je deelt op openbare forums en dit privacy beleid is niet van toepassing op, noch beschermt, informatie, inclusief persoonlijke informatie, die je deelt via openbare forums. Alle dergelijke informatie is openbaar zodra deze gedeeld is en kan voor welk doel dan ook worden bekeken, verzameld, gebruikt, becommentarieerd, gewijzigd en / of openbaar gemaakt door een andere partij of persoon.

8.     Naleving van de online privacywet voor kinderen

Deze website en de diensten van Nina Elshof zijn niet gericht op kinderen onder de dertien, noch op kinderen onder de zestien.

Nina Elshof verzamel niet bewust persoonlijke informatie van kinderen onder de genoemde leeftijdsgrenzen via de website of anderszins. Nina Elshof moedig ouders en wettelijke voogden aan om het internetgebruik van hun kinderen te controleren en hun privacy te beschermen door hun kinderen te instrueren om nooit persoonlijke informatie te verstrekken via deze website of een andere partijen zonder hun toestemming.

Mochten wij constateren per ongeluk persoonlijk identificeerbare informatie te hebben ontvangen van een minderjarige gebruiker, dan zullen wij dergelijke informatie direct uit de administratie verwijderen.

Als je redenen hebt om aan te nemen dat een kind jonger dan 13 jaar of jonger dan 16 jaar persoonlijke informatie aan Nina Elshof heeft verstrekt, neem dan contact met ons op zodat wij die informatie uit de databases kunnen verwijderen.


9.     Je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of in het geheel te laten verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Nina Elshof en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste betekent dat we, enkel en expliciet op jouw verzoek, alle gegevens die van je hebben, aan jou of een ander door jou genoemde partij, overdragen.

Je kunt een verzoek tot inzage, wijziging, verwijdering of overdraging van jouw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van toestemming of een bezwaar voor de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar [email protected]

Om er zeker van te kunnen zijn dat dit verzoek door jou wordt ingediend kunnen we contact met je opnemen om je verzoek te verifiëren.

Je gegevens en voorkeuren voor de nieuwsbrief kun je aanpassen via de daarvoor bestemde link onderaan elke mail.

9.1 Bij klachten

Daarnaast heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder op een juiste gegevensverwerking, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Het PDF met onze volledige Privacy Verklaring kun je hier downloaden

Contact

Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben betreffende onze Privacy Verklaring, dan kun je contact met ons opnemen: